Náš tím

Sme obyčajné ženy, ktoré túžia byť ženami podľa Božieho srdca a slúžiť darmi, ktorými nás Pán Boh obdaroval na budovanie Tela Kristovho.

Ester Jankovičová – predseda OZ Abigail

Zuzana Polohová – podpredseda OZ Abigail

Martina Hargašová

Eva Hrubová

Zuzana Jarabová