Činnosť OZ Abigail

1. Organizovanie vzdelávacích a učeníckych kurzov, školení – v priebehu 6 rokov sa rozrástla skupina žien, ktoré sú ochotné učeníkovať mesačne alebo týždenne iné ženy všetkých vekových kategórií. V 8 evanjelikálnych denomináciách sa 29 žien venuje ďalším 240 tak, aby aj ony boli schopné vystrojovať iné ženy ku dielu služby

 

2. tvorba materiálov

 

3. Od r. 1999 organizovanie konferencií „Ženou podľa Božieho srdca“