Seminár s Clarou Jones – pozvanie

Milé sestry,

pozývame Vás na víkend „do samoty s Nebeským Otcom“ podľa príkladu, ktorý nám dal Boží Syn, Pán Ježiš Kristus.

Počas víkendu 3.-5. októbra 2019 (štvrtok – sobota) nás Clara Jones bude prevádzať biblickým štúdiom na pozadí vlastných životných zápasov o uchopenie toho, že je bezpodmienečne milovaná Bohom, a preto si môže ,,sama sebe dovoliť ‘‘ odpočívať v Bohu. Čestne, otvorene, bez pretvárky nás vťahuje do zápasov s vlastným snažením zapáčiť sa Bohu. Odkrýva hlbokú vieru v to, že Boží život v nás a cez nás je dostatočný, netreba ho vylepšovať, ale mu dať priestor, aby sa prejavil. Pozýva nás oddeliť si čas na počúvanie Boha cez Jeho slovo a bez vyrušovaní sa nechať premieňať na ženu, ktorá vie, že je Bohom bezpodmienečne milovaná, a preto môže v Ňom odpočívať celá jej bytosť. Nenechá nás pri naberaní novej teórie o Bohu, ale nás vedie k osobnej aplikácii poznaného a oddelenia lží o Bohu a sebe od Božej pravdy o Bohu a o sebe.

Celkom prakticky – prosíme, nečakajte konferenciu, na akú ste za posledných 20 rokov boli zvyknuté. Budeme spolu usilovne študovať Božie slovo, počúvať Boha a spolu sa Ním nechávať premieňať.

Clara Jones napísala k tomuto štúdiu knihu, ktorá je preložená do slovenčiny a budete si ju môcť tiež zakúpiť za zvýhodnenú cenu, stojí len 10 eur (predajná cena je vyššia).

V prílohe nájdete potrebné informácie ohľadne prihlásenia, miesta a ceny.  V prípade akýchkoľvek otázok, prosím vás, napíšte nám, alebo nás kontaktujte telefonicky (Zuzka Jarabová, 0908 229 804).  Počet účastníčok je limitovaný kapacitou penziónu na 80 žien. Bližšie informácie pre prihlásené pošleme v septembri. Penzión Anton, kde sa bude konať stretnutie, sa nachádza približne 5 km od Žiliny.

Ponuka doplnkových služieb zariadenia:

  • Sauna
  • Masáže / na objednávku/
  • Lymfodrenážne nohavice / na objednávku/
  • V blízkom okolia možnosť zahrať si bowling  /za poplatok na objednávku/
  • Ľahká turistika

Prihlásiť sa je možné na mail: konferenciazpbs@gmail.com, v ktorom uvediete svoje meno, dátum narodenia (pre identifikáciu platby), tel. číslo a mail. Termín prihlásenia s cenou 80€ je do 15.9.2019, po 15.9.2019 je cena 85€.

Po prihlásení je zároveň potrebné uhradiť aj príslušný poplatok.

Číslo účtu: IBAN: SK7511000000002628865412,                                                                                                                                                    variabilný symbol: váš dátum narodenia (napr. 12111975)
špecifický symbol: 9999

Ak pre niektorú z vás je problémom cena, chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste nám dali vedieť. Nechceme, aby cena bol ten problém, pre ktorý nebudete môcť prísť. Zároveň vám chceme povedať, že je dôležité zúčastniť sa celého seminára.

V prípade, že platíte za viaceré, prosím, do poznámky uveďte mená ďalších žien. Ďakujeme.

Miesto: Teplička nad Váhom: penzion Anton, http://www.penzionanton.sk

Teší sa na Vás tím Konferencie Ženou podľa Božieho srdca