Článok #1

Na web pod záložkou Konferencia budeme postupne zverejňovať galériu, ale aj nahrávky z danej konferencie.