Občianske združenie ABIGAIL

Občianske združenie Abigail (ďalej OZ Abigail) bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 29.9.2006 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 

Zámerom združenia je oboznamovať hlavne ženy s biblickými princípmi s cieľom budovať zdravé osobnosti, schopné aplikovať tieto princípy vo svojich životoch a ich rozširovaním prispieť k budovaniu zdravých rodín a zdravej spoločnosti.

 

OZ Abigail vzniklo ako praktický nástroj na jednoduchšiu realizáciu dlhodobých činností v práci medzi ženami na Slovensku.